scholengemeenschap KEi

vzw Vrije Basisscholen KEi Beveren

scholengemeenschap KEI Beveren-Waas

Schoolbestuur Vrije Basisscholen KEi Beveren

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:


de uniekheid van ieder mensenkind,

• de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,

• verbondenheid en solidariteit met anderen,

• vertrouwen in het leven (hoop),

• genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,

• openheid, respect en zorg voor mens en natuur,

• verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,

• vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,

• zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

Onze Visie